Zapisy trwają

Dołącz do akcji #jestemGIT!

Dnia: 1 lutego 2016 - 15:19

Zapraszamy wszystkich – startujących w Garmin Iron Triathlon (w skrócie: GIT) oraz tych zastanawiających się nad udziałem w GIT  - do dołączenia do naszej akcji #jestemGIT!

Pokaż nam swoje przygotowania do startu w Garmin Iron Triathlon (GIT) i wygrywaj nagrody! W ramach akcji ogłaszamy konkurs, którego etapy będą odbywać się na naszych profilach na Facebooku oraz na Instagramie. Trenuj, rób zdjęcia i pokaż wszystkim, że jesteś GIT!

Etap pierwszy właśnie się rozpoczął na naszym profilu na Facebooku, oto co trzeba zrobić by wziąć udział w konkursie:

⚑ Zrób zdjęcie z treningu triathlonowego lub nakręć krótki film z treningu triathlonowego przygotowującego do startu w GIT.
⚑ Umieść je (zdjęcie lub film) na swoim profilu na Facebooku (jako post publiczny) lub na wydarzeniu Garmin Iron Triathlon 2016.
⚑ Koniecznie oznacz zdjęcie/ film #jestemGIT oraz @Garmin Iron Triathlon (podlinkuj nasz profil) Dodatkowo możesz dopisać #GarminIronTriathlon.
⚑ Tak oznaczone zdjęcie/ film, które w lutym, kwietniu lub w czerwcu (do godz. 12:00 ostatnich dni tych miesięcy) będzie najczęściej udostępnianie (największa liczba udostępnień) wygrywa konkurs w danym miesiącu!
⚑ Ogłoszenie wyników nastąpi 1 dnia każdego miesiąca w czasie trwania konkursu (tj. 1 marca, 1 maja i 1 lipca).
⚑ Laureatów konkursu ogłosimy na naszym profilu na Facebooku.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu, który umieszczony jest poniżej.

git2016_jestemGIT konkurs1

 

Regulamin konkursu #jestemGIT

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady udziału w konkursie #jestemGIT („Konkurs”). Regulamin stanowi podstawę Konkursu, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, prawa i obowiązki uczestników, politykę prywatności Konkursu, a także sposób zgłaszania uwag związanych z Konkursem.
 2. Organizatorem Konkursu jest firma LABOSPORT Polska, ul. Szmaragdowa 12, 82-300 Elbląg – Gronowo Górne, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs trwa od 1 lutego 2016 r. do 1 lipca 2016 r.
 4. Fundatorem nagród jest Organizator.
 5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Uczestnika Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 6. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisach społecznościowym Facebook oraz Instagram.

II. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs rozpocznie się w dniu 1 lutego 2016 r. o godzinie 12:00, zakończy się 1 lipca 2016 r. o godzinie 12:00.
 2. Konkurs składa się z pięciu etapów, trzy z nich odbędą się w za pośrednictwem serwisu Facebook (w lutym, kwietniu i czerwcu), dwa za pośrednictwem serwisu Instagram (w marcu i w maju).
 3. Każdy etap nagrodzony będzie oddzielną nagrodą.
 4. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba, która spełni zasady uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.
 5. Uczestnik może dołączyć do konkursu w dowolnym terminie w czasie trwania konkursu. Nie musi brać udziału we wszystkich etapach.
 6. W celu wzięcia udziału w Konkursie w etapach odbywających się na Facebooku Uczestnik musi:
 • umieścić na swoim profilu na Facebooku lub na wydarzeniu Garmin Iron Triathlon https://www.facebook.com/events/1499054530403558/ zdjęcie lub krótki film z treningu triathlonowego. Zdjęcie/ film w opisie musi być oznaczone hashtagiem #jestemGIT oraz podlinkowane do profilu Garmin Iron Triathlon – https://www.facebook.com/irontriathlon/ (@Garmin Iron Triathlon). Dodatkowo można użyć hashtagu #GarminIronTriathlon. Zdjęcie/ film musi zostać opublikowane jako publiczne.
 • Zdjęcie/ film, który odpowiednio do 29 lutego, 30 kwietnia, 30 czerwca do godz. 12:00 zostanie najczęściej udostępniany (największa liczba udostępnień) wygra konkurs w danym miesiącu. Pod uwagę będą brane zdjęcia umieszczone tylko w danym miesiącu (np. zdjęcie umieszczone w lutym weźmie udział tylko w etapie kończącym się 29 lutego, natomiast nie będzie brane pod uwagę w kolejnych etapach).
 • Liczone będą unikatowe udostępnienia, tzn. jeżeli jedna osoba udostępniła zdjęcie dwa razy lub więcej, to uznawane to będzie jako 1 udostępnienie.
 • W przypadku remisu wygrywa zdjęcie/film, który krócej bierze udział w konkursie (zostało opublikowane później).
 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie w etapach odbywających się na Instagramie Uczestnik musi:
 • umieścić na swoim profilu Instagramie zdjęcie lub krótki film z treningu triathlonowego. Zdjęcie/ film w opisie musi być oznaczone hashtagiem #jestemGIT oraz @labosport. Dodatkowo można użyć hashtagu #GarminIronTriathlon. Zdjęcie/ film musi zostać opublikowane jako publiczne.
 • Zdjęcia/ filmy, które do 31 marca, 31 maja do godz. 12:00 otrzymają najwięcej polubień wygrają konkurs w danym miesiącu. Pod uwagę będą brane zdjęcia umieszczone tylko w danym miesiącu (np. zdjęcie umieszczone w marcu weźmie udział tylko w etapie kończącym się 31 marca, natomiast nie będzie brane pod uwagę w kolejnym etapie).
 • W przypadku remisu wygrywa zdjęcie/film, który krócej bierze udział w konkursie (zostało opublikowane później).
 1. Ogłoszenie laureata („Laureat”) danego etapu nastąpi 1 dnia każdego miesiąca w czasie trwania konkursu (tj. 1 marca 2016, 1 kwietnia 2016, 1 maja 2016, 1 czerwca 2016 i 1 lipca 2016) na profilu Garmin Iron Triathlon na Facebooku (https://www.facebook.com/irontriathlon/) oraz na profilu Labosport na Instagramie.

III. Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie są opaski fitness vivofit firmy Garmin oraz pakiety startowe na imprezy z cyklu Garmin Iron Triathlon.
 2. Nagrodą po każdym etapie jest zestaw składający się z jednej opaski fitness vivofit firmy Garmin oraz jednego pakietu startowego na jedną wybraną imprezę z cyklu Garmin Iron Triathlon.
 3. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazany przez laureatów Konkursu na koszt Organizatora.
 4. Organizator obowiązany jest, w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, wysłać Nagrody laureatom.
 5. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 6. Zwycięzcy nie mogą przenieść prawa do Nagród na osoby trzecie.

IV. Dane osobowe

 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na:

a. przetwarzanie przez Organizatora swoich Danych Osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu i we wskazanym w Regulaminie zakresie, wyłonienia Zwycięzców oraz przyznania,  wydania i odbioru Nagród,

b. podanie Organizatorowi, w celu wysłania nagrody, następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr telefonu, adresu e-mail.

c. opublikowanie imienia i nazwiska na profilu Garmin Iron Triathlon na Facebooku oraz na stronie internetowej www.irontriathlon.pl

 1. Administratorem bazy danych zawierającej Dane Osobowe Uczestników, w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, jest Organizator.
 2. Każdy z Uczestników może żądać w każdym czasie zaprzestania wykorzystywania przez Organizatora swoich Danych Osobowych w celach, o których mowa powyżej. Jeżeli jednak żądanie takie zgłoszone zostanie w okresie trwania Konkursu, Organizator uwzględniając takie żądanie wykluczy takiego Uczestnika z udziału w Konkursie, niezależnie od etapu Konkursu, na którym żądanie to zostało zgłoszone, w tym także po wskazaniu zwycięzcy.
 3. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że ich nie podanie lub podanie chociażby częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych Danych Osobowych uniemożliwia udział w Konkursie lub będzie podstawą nie wydania Nagrody.
 4. Dane Osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie dla celów wskazanych w Regulaminie.

 V. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny zostać wysłane w ciągu 5 dni ogłoszenia wyników danego etapu Konkursu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@startlist.pl.
 2. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Organizatora wiadomości elektronicznej z reklamacją.
 3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacja.

 VI. Postanowienia końcowe 

 1. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 2. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wspierany przez właściciela serwisu Facebook.
 3. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.irontriathlon.pl
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian Regulaminu w każdym momencie trwania konkursu.
 5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 

Ruszyły zapisy uzupełniające na 1/4 IM w Piasecznie!

Dnia: 18 stycznia 2016 - 12:00

Przed chwilą zostały uruchomione zapisy uzupełniające na listę startową do Garmin Iron Triathlon Piaseczno na dystansie 1/4 IM. Miejsc jest niewiele, bowiem tylko 60, także zachęcamy do rejestracji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. W momencie wypełnienia się listy startowej automatycznie zostaną uruchomione zapisy na listę rezerwową. Przypominamy, że cały czas można zapisywać się na pozostałe edycje Garmin Iron Triathlon na obu dystansach.

piaseczno1 fb ponowne zapisy

Zapisy uzupełniające na 1/4 IM w Piasecznie ruszają już w poniedziałek!

Dnia: 12 stycznia 2016 - 20:15

Zapisy uzupełniające na Garmin Iron Triathlon Piaseczno na dystansie 1/4 IM ruszą już w najbliższy poniedziałek tj. 18.01.2016 roku o godzinie 12:00. W momencie wypełnienia się listy startowej zostanie automatycznie uruchomiona lista rezerwowa. Zawodnicy zgłoszeni na listę rezerwową będą rozpatrywani w kolejności w jakiej się na nią zapisali, a będąc na liście rezerwowej powinny wpłacać opłatę startową dopiero po otrzymaniu takiej informacji od organizatora.

git2016_piaseczno2

W dalszym ciągu można zapisać się na pozostałe imprezy wchodzące w skład cyklu GIT2016. Zainteresowanych zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego co będzie jednoznaczne z utworzeniem konta zawodnika. Jeśli posiadasz już konto na www.startlist.pl , to wystarczy się zalogować, a następnie kliknąć w menu „Zapisz się na zawody”. Posiadacze konta mają możliwość porównywania wyników, śledzenia statystyk, a także wygenerowania certyfikatu ukończenia zawodów po każdej imprezie. Jeśli pojawią się problemy z rejestracją na zawody prosimy o kontakt na mail biuro@startlist.pl lub telefonicznie +48 793-794-552.

 

 

Zapisy na 1/4 IM Piaseczno chwilowo wstrzymane! Lista wypełniona!

Dnia: 4 stycznia 2016 - 18:20

Rok 2016 rozpoczął się wyjątkowo gorąco. Dziś o godzinie 12 uruchomiliśmy zapisy na cykl Garmin Iron Triathlon 2016 i już po 6 godzinach, aż 500 osób zapisało się na dystans 1/4 IM w Piasecznie! Został osiągnięty limit uczestników i na chwilę obecną zapisy na ten dystans zostały wstrzymane. Do 11 stycznia czekamy na opłaty startowe, a osoby, które nie uregulują płatności do tego terminu stracą miejsce na liście startowej w Piasecznie. Ewentualne zapisy uzupełniające lub zapisy na listę rezerwową zostaną uruchomione w drugiej połowie stycznia.

git2016_Piaseczno zapisy wstrzymane

W dalszym ciągu trwa rejestracja na dystans 1/8 Ironmana w Piasecznie, a także do pozostałych imprez wchodzących w skład Garmin Iron Triathlon 2016 na dystansie 1/4IM oraz 1/8IM. Aby zapisać się do Ślesina, Radkowa, Stężycy i Elbląga, gdzie odbędzie się wielki finał cyklu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej stronie (szczegóły również w poście poniżej).

Ruszyły zapisy do Garmin Iron Triathlon 2016

Dnia: 4 stycznia 2016 - 12:00

Rejestracja do cyklu GARMIN Iron Triathlon 2016 właśnie się rozpoczęła. Zainteresowanych zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego co będzie jednoznaczne z utworzeniem konta zawodnika. Jeśli posiadasz już konto na www.startlist.pl , to wystarczy się zalogować, a następnie kliknąć w menu „Zapisz się na zawody” i postępować zgodnie z poniższymi krokami. Posiadacze konta mają możliwość porównywania wyników, śledzenia statystyk, a także wygenerowania certyfikatu ukończenia zawodów po każdej imprezie. Jeśli pojawią się problemy z rejestracją na zawody prosimy o kontakt na mail biuro@startlist.pl lub telefonicznie +48 793-794-552.

Jak krok po kroku zapisać się na zawody?
1. Kliknij na link kierujący do formularza zgłoszeniowego, a jeśli masz już konto na www.startlist.pl to zaloguj się.
2. Po przejściu do formularza zgłoszeniowego uzupełnij wymagane dane osobowe i naciśnij przycisk „następny krok”.
3. Wybierz imprezy, na których chcesz wystartować oraz i zatwierdź zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz regulamin zawodów.
4. Po wybraniu imprez, na których chcesz wystartować możesz też wybrać dodatkowe oferty i usługi. Następnie naciśnij przycisk “Zapisz się na wybrane zawody”.
5. Po wciśnięciu przycisku, Twoje nazwisko ukaże się na liście startowej, a na mail przyjdzie wiadomość potwierdzająca zgłoszenie do zawodów.
6. Ureguluj opłatę startową przez system płatności PayU lub tradycyjnym przelewem w terminie do 7 dni od momentu zgłoszenia się na wybrane zawody.
7. Numer startowy zostanie nadany automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty na konto podane w mailu.

Zgłoszenia na GARMIN Kids dla zawodników poniżej 16 roku życia!
Zgłoszenia osób poniżej 16 roku życia może dokonać rodzic, trener lub opiekun prawny takiej osoby. Osoba poniżej 16 roku życia może zgłosić się też samodzielnie lecz do tego będą wymagane wszystkie dane osobowe łącznie z własnym e-mailem. Po zarejestrowaniu lub zalogowaniu się dorosłej osoby do systemu zapisów w menu górnym pojawi się pozycja „Moi podopieczni”. Tam należy dodać swoich zawodników poniżej 16 roku życia. Następnie należy wejść w „Zapisz się na zawody”, wybrać imprezę na którą chcemy zapisać dziecko i postępować zgodnie z instrukcjami.

Zmotywuj znajomych i pochwal się swoim celem na Facebooku!
W tym roku po raz pierwszy bezpośrednio po zapisach, dwoma kliknięciami myszki będziecie mogli zmotywować swoich znajomych do startu w zawodach i pochwalić się swoim celem! Przy podsumowaniu zgłoszenia, wystarczy kliknąć przycisk podziel_sie_na_fb , napisać jaki macie cel i udostępnić status, a na Waszej tablicy pojawi się poniższe zdjęcie!

Baner FB GIT 1 mały

Dzisiaj o godzinie 12:00 ruszają zapisy na Garmin Iron Triathlon 2016

Dnia: 4 stycznia 2016 - 7:55

Punktualnie o godzinie 12:00 na oficjalnej stronie imprezy www.irontriathlon.pl zostaną uruchomione zapisy na Garmin Iron Triathlon 2016 oraz zawody dla dzieci Garmin Kids! Przypominamy, że w tym roku zawodnicy będą się ścigać na dwóch dystansach (1/4 Ironmana oraz 1/8 Ironmana, a także w trzyosobowych sztafetach na „ćwiartce”). W skład cyklu GIT2016 będzie wchodziło 5 impreza: Piaseczno (22.05.2016), Ślesin (05.06.2016), Radków (19.06.2016), Stężyca (03.07.2016) i Elbląg (17.07.2016).

git2015_fb23

Zapisy zostaną przeprowadzone przez profesjonalny system zapisów www.startlist.pl , w którym zawodnicy oprócz rejestracji na same zawody będą mogli otrzymać automatyczne zniżki przy zapisach na więcej niż jedną imprezę z tego cyklu, a także wybrać specjalne oferty takie jak: dodatkowa koszulka techniczna i czepek silikonowy z danych zawodów, dedykowaną bluzę, czy koszulkę z długim rękawem i subtelnym logotypem Garmin Iron Triathlon, spersonalizowaną koszulkę dla kibica z Twoim imieniem, czy niezwykle motywującą książkę Łukasza Grassa – „Trzy Mądre Małpy”, a także książkę, która powinna znaleźć się w każdym domu „Sportowa Rodzinka”! Ponadto zawodnicy będą mogli wybrać jedną z dodatkowych usług takich jak indywidualny plan treningowy do triathlonu przygotowany przez trenerów Labosport Polska, czy wstępne zgłoszenie na Triathlonową Majówkę w Kozienicach, która odbędzie się w dniach 02.05.2016-08.05.2016. Dodatkowo po zawodach uczestnicy będą mogli zobaczyć obszerne statystyki z zawodów, a także zakupić swoje zdjęcia, które będą udostępnione na www.startlist.pl .

bluzlongslaveaopis

W tym roku po raz pierwszy bezpośrednio po zapisach, dwoma kliknięciami myszki będziecie mogli zmotywować swoich znajomych do startu w zawodach i pochwalić się swoim celem! Przy podsumowaniu zgłoszenia, wystarczy kliknąć przycisk podziel_sie_na_fb , napisać jaki macie cel i udostępnić status, a na Waszej tablicy pojawi się poniższe zdjęcie!

Baner FB GIT 1 mały

Organizatorzy cyklu Garmin Iron Triathlon 2016 wspólnie z partnerską imprezą Castle Triathlon Malbork, która odbędzie się 4 września 2016 roku na dwóch dystansach: 1/2 Ironmana oraz Ironman przygotowali promocję łączoną, dzięki której można zaoszczędzić 100zł! Wszyscy zawodnicy, którzy nie zdążyli zapisać się do Malborka w pierwszym terminie płatności, a zapiszą się na dowolną imprezę z cyklu GIT2016, wtedy wpisowe na Castle Triathlon Malbork 2016 będzie wynosiło 300zł (dystans 1/2IM) i 400zł (dystans IM). Promocja obowiązuje do 30 kwietnia!

startlist_git_ctm_oferta

Nowości w Garmin Iron Triathlon! Zapisy już w poniedziałek!

Dnia: 1 stycznia 2016 - 15:02

Garmin Iron Triathlon to najstarszy, a także jeden z największych i najpopularniejszych cykli triathlonowych w Polsce. Zawodnicy do wyboru mają dystanse: 1/4 lub 1/8 Ironmana. Nowością w tym sezonie będzie możliwość wystartowania w trzyosobowej sztafecie na „ćwiartce”, w której jeden zawodnik płynie, drugi jedzie na rowerze, a trzeci biegnie. Imprezą towarzyszącą jak co roku będzie Garmin Kids – zawody biegowe dla dzieci na trzech dystansach: 200, 500 i 1000 m.

Garmin Iron Triathlon zagości w pięciu miejscowościach w Polsce. Inauguracja cyklu będzie miała miejsce w Piasecznie 22 maja. Następnie triathloniści będą mieli okazję ścigać się 5 czerwca w Ślesinie, 19 czerwca w Radkowie i 3 lipca w Stężycy. Wielki finał cyklu zaplanowany jest na 17 lipca w Elblągu, w którym do wygrania będzie samochód osobowy! Aby uczestniczyć w konkursie z nagrodą główną wystarczy ukończyć cztery starty na dystansie 1/4IM lub na dystansie 1/8IM z cyklu GARMIN Iron Triathlon 2016 i osobiście stawić się na finale w Elblągu.

git2016_zapisy

Zapisy na Garmin Iron Triathlon rozchodzą się bardzo szybko. W ubiegłym sezonie w ciągu 6 godzin od rozpoczęcia zapisów został osiągnięty limit uczestników na dystansie 1/4 Ironmana w Piasecznie i są to najszybsze zapisy w historii polskiego triathlonu. Równie szybko wyprzedały się miejsca na zawody w Ślesinie. To miasto z kolei potrzebowało zaledwie 1,5 dnia, aby wypełniła się lista startowa. W Stężycy, która pojawiła się po raz pierwszy na triathlonowej mapie kraju rejestracja trwała tylko 5 dni i podobnej sytuacji organizatorzy spodziewają się w tym roku w Elblągu, który również debiutuje i to od razu jako finał cyklu.

Limity uczestników w 2016 roku:
- Piaseczno: 500 osób (1/4 IM), 300 osób (1/8 IM)
- Ślesin: 500 osób (1/4 IM), 200 osób (1/8 IM)
- Radków: 400 osób (1/4 IM), 200 osób (1/8 IM)
- Stężyca: 500 osób (1/4 IM), 300 osób (1/8 IM)
- Elbląg: 500 osób (1/4 IM), 200 osób (1/8 IM)

Jak co roku, do klasyfikacji generalnej cyklu będą liczyły się 4 najlepsze ćwiartki lub 4 najlepsze zawody na dystansie 1/8IM. Etap górski będzie obowiązkowy lub jeśli ktoś nie będzie mógł wystartować w Radkowie, ale ukończy 4 pozostałe imprezy z cyklu to także zostanie sklasyfikowany w „generalce”. Do ogólnego czasu Ironmana na raty takiej osoby zostanie doliczone 5% za nieobecność w tej najcięższej imprezie w cyklu. Główną klasyfikacją generalną cyklu GARMIN Iron Triathlon na dystansie 1/4 IM i na dystansie 1/8IM będzie „Battle of the sexes” czyli bitwa płci (połączona klasyfikacja kobiet i mężczyzn). W kategoriach wiekowych zostanie przeprowadzona standardowa klasyfikacja generalna całego cyklu wg grup wiekowych.

Zapisy na cały cykl ruszają 4 stycznia o godzinie 12:00. Rejestracji będzie można dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Marka sailfish partnerem cyklu Garmin Iron Triathlon!

Dnia: 21 grudnia 2015 - 12:59

Partnerem cyklu Garmin Iron Triathlon została marka sailfish, założona w roku 2007 przez byłego zawodnika Niemieckiej Narodowej Kadry Pływackiej i najszybszego pływaka w triathlonie Jana Sibbersena. Pianki sailfish reprezentują najwyższą klasę, znane są z bardzo dobrej elastyczności, zrównoważonej wyporności oraz znakomitych właściwości poślizgu w wodzie. Myśl przewodnia firmy sailfish brzmi „made to make you faster”.

„Nie chcemy być największym dostawcą pianek triathlonowych na rynku – ale na pewno najlepszym” –  powiedział prezes firmy Jan Sibbersen. Linia produktów sailfish projektowana jest w niemieckim mieście Pfungstadt obok Darmstadt (Hesja). Produkty sailfish cieszą się znakomitą renomą daleko poza granicami Europy i są sprzedawane w ponad 20 krajach.

Elbląg wkracza do cyklu Garmin Iron Triathlon 2016!

Dnia: 9 grudnia 2015 - 12:51

W przyszłorocznym cyklu Garmin Iron Triathlon zawodnicy będą mogli zawitać w rejon, który z triathlonem kojarzy się już od wielu lat, lecz dopiero w 2016 roku impreza triathlonowa zagości tam po raz pierwszy. Mowa o mieście Elbląg, z którego wywodzi się niejeden mistrz polski i nie jeden reprezentant kraju w tej dyscyplinie. Wielki finał cyklu GIT odbędzie się 17 lipca, a triathloniści będą mieli do pokonania 2 dystanse: 1/4 Ironmana oraz 1/8 Ironmana. Ponadto w ćwiartce będzie można również wystartować w trzyosobowej sztafecie, w której jeden zawodnik płynie, drugi jedzie na rowerze, a trzeci biegnie.

elblag

„Bardzo się cieszę, że do Elbląga zawita tak prestiżowa impreza triathlonowa, tym bardziej, że nasze miasto ma bardzo bogate tradycje i dokonania w tej dyscyplinie. Elbląg z uwagi na swoje położenie nad rzeką ma znakomite warunki do uprawiania tego sportu. Chciałbym zaznaczyć, że będzie to kolejna w naszym mieście duża impreza dla osób aktywnych. W tym roku po raz pierwszy byliśmy organizatorem Pucharu Europy w Nordic Walking, czy Turnieju Siatkarskiego o Puchar Czterech Trenerów. Garmin Iron Triathlon to uzupełnienie naszej dotychczasowej oferty. Uważam również, że jest to doskonały sposób na promocję naszego miasta, dlatego już dziś serdecznie zapraszam do Elbląga zarówno zawodników, jak i kibiców” – podkreśla Prezydent Witold Wróblewski.

goldapmaratomania00211

Centrum zawodów, jak i strefa zmian będzie zlokalizowana na bulwarze Zygmunta Augusta, tuż przy rzece Elbląg, w której zostanie rozegrane pływanie. Wielkim atutem tego usytuowania będzie bardzo krótki dobieg z pływania do boksu rowerowego, jak również widowiskowość, co potwierdza rozgrywany od dwóch lat maraton pływacki w ramach zawodów Enduroman. Trasa kolarska zostanie poprowadzona na pętlach po 22,5 km, które również sprawią, że widowiskowość tej imprezy zyska na znaczeniu. Ponadto bardzo atrakcyjna widokowo trasa przyczyni się do tego, że będzie to jeden z piękniejszych triathlonów w kraju. Podobnie jest z trasą biegową, która z kolei zostanie wytyczone przez najbardziej popularne zakątki miasta, w tym m.in. ścisłe centrum Starego Miasto w Elblągu, czy Bramę Targową.

Film z VI Elbląskiego Biegu Piekarczyka„Elbląg z roku na rok staje się coraz bardziej aktywny sportowo. Do tego niesamowita infrastruktura miasta sprawia, że zasługuje ono na wielki finał naszego cyklu, w którym jak co roku do wygrania będzie samochód osobowy oraz inne atrakcyjne nagrody” – powiedział Marcin Florek z Labosport Polska. „Elbląg zastąpi miasto Gołdap, w którym postawiliśmy bardzo wysoko poprzeczkę pod kątem organizacyjnym, ale mam przekonanie, że właśnie w tej miejscowości będziemy mogli stworzyć imprezę na miarę najlepszych zawodów w Europie – dodaje Florek.

Stare Miasto - fot. UM Elbląg small

Terminy cyklu Garmin Iron Triathlon 2016:
22.05.2016 – Etap #1 Piaseczno
05.06.2016 – Etap #2 Ślesin
19.06.2016 – Etap #3 Radków
03.07.2016 – Etap #4 Stężyca
17.07.2016 – Etap #5 Elbląg

Już 4 stycznia o godzinie 12 na stronie www.irontriathlon.pl rozpocznie się rejestracja zawodników do całego cyklu Garmin Iron Triathlon. Jak co roku zawodnicy podczas jednej rejestracji będą mogli zapisać się na dowolną ilość imprez wchodzących w skład GIT 2016!

Garmin Iron Triathlon Stężyca w pierwszy weekend lipca!

Dnia: 27 listopada 2015 - 10:54

Czwartym etapem cyklu Garmin Iron Triathlon 2016 będzie podobnie jak w tym sezonie Stężyca, która położona jest w centralnej części Pojezierza Kaszubskiego i leży między Jeziorem Raduńskim Górnym, a Jeziorem Stężyckim na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Wiemy już, że to idealne miejscem do aktywnego spędzania czasu będzie gościło triathlonistów 3 lipca! Zawodnicy będą mogli wystartować na jednym z dwóch dystansów: 1/4 Ironman oraz 1/8 Ironman, a także w sztafetowym wyścigu na ćwiartce.

git2015_fb10_1

„Strzałem w dziesiątkę okazało się wprowadzenie do cyklu Garmin Iron Triathlon zawodów w Stężycy. Do pierwszej edycji tej imprezy zgłosiło się niemal 900 uczestników, a limit na dystansie 1/4 Ironmana wypełnił się już po 5 dniach od czasu uruchomienia zapisów.” – powiedział dyrektor cyklu Marcin Florek z LABOSPORT Polska. „Miejsce to przyciąga triathlonistów bardzo dobrej jakości asfaltem oraz piękną naturą, która towarzyszy im podczas pobytu właśnie w Stężycy.” – dodaje Florek.

Pływanie będzie odbywało się na jeziorze Raduńskim, natomiast trasa kolarska będzie przebiegała na 22,5 kilometrowych pętlach, po bardzo dobrych nawierzchniach asfaltowych. Bieg zostanie poprowadzony na pętlach w okolicy nowego amfiteatru, a także po terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Nowością w Stężycy będzie lokalizacja strefy zmian, która będzie usytuowana na odremontowanym od podstaw boisku piłkarskim. Dzięki temu, zawodnicy będą mieli krótszy dobieg z jeziora, a kibice dogodniejsze miejsce do śledzenia całej rywalizacji i dopingowania swoim faworytom.

Terminy cyklu Garmin Iron Triathlon 2016:
22.05.2016 – Etap #1 Piaseczno
05.06.2016 – Etap #2 Ślesin
19.06.2016 – Etap #3 Radków
03.07.2016 – Etap #4 Stężyca
17.07.2016 – Etap #5

Już 4 stycznia na stronie www.irontriathlon.pl rozpocznie się rejestracja zawodników do całego cyklu Garmin Iron Triathlon. Jak co roku zawodnicy podczas jednej rejestracji będą mogli zapisać się na dowolną ilość imprez wchodzących w skład GIT 2016!

 • Fotorelacja

 • Facebook